Mudjeok e Yong


- - - - - -
WEERBAARHEID & ZELFVERDEDIGING


Weerbaarheid en zelfverdediging:

Er worden regelmatig weerbaarheids- en zelfverdedigingcursussen georganiseerd voor de vrouwelijke doelgroep.
Deze trainingen zijn gebaseerd om je weerbaarder te maken en het vertrouwen in jezelf een impuls te geven.
De cursus is zo opgebouwd dat men op eenvoudige manieren zich kan bevrijden van de aanvallen die op de persoon gericht zijn.
Deze lessen bestaan uit 8 trainingen van een uur in 8 opeen volgende weken.
Het wetenschappelijk bewezen dat vrouwen die een zelfverdedigingcursus hebben gevolgd, zich weerbaarder kunnen opstellen in verschillende vervelende situaties.
Deze eigenschap van weerbaarheid en zelfvertrouwen komt al tijdens de cursus tot uiting, zodat men zelfverzekerder in de wereld zal gaan staan.

Ook worden er cursussen weerbaarheid- en zelfverdediging georganiseerd voor bedrijven, scholen en instellingen.
Deze worden gegeven in groepsverband van max.12 personen per uur.

Basis en voortgezet onderwijs:

Voor het basis- en voortgezet onderwijs, worden speciale basis cursussen georganiseerd die specifiek op de doelstelling van de school worden afgestemd.
Als onderdeel van breedtesportstimulering voor het basis- en voortgezet onderwijs is deze cursus uitermate geschikt.
De specifieke doelstellingen van deze cursus sluiten aan bij het gezonde schoolconcept die het basis en voortgezet onderwijs voor ogen hebben.
De cursus stimuleert de kinderen tot een gezondere levensstijl en een versterking van de sociale omgang met elkaar.
Een subdoelstelling is de toeleiding naar een sportvereniging.
In samenwerking met: